Zabudowa Klin – Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie zostanie zmieniony.

10 maja 2018

Nie będzie kilkunastopiętrowych bloków i gęstszej zabudowy na Klinach!

Rada Miasta Krakowa (RMK) podjęła uchwałę popierającą wniosek Rady Dzielnicy X i przygotowaną przez nas petycję mieszkańców Klin. Uchwała RMK jest bardzo korzystna dla Klinów, ponieważ uniemożliwia wprowadzenie złych zmian do planu zagospodarowania Klin. Zabezpiecza przed zbyt intensywną zabudową i przed paraliżem osiedlowej infrastruktury.

Rada Dzielnicy będzie starać się wprowadzić zmiany korzystne dla Klin do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa.