Kliny na zielono – 65 nowych drzew, 1 000 kwiatów i mini park ze strumykiem

8 maja 2018

30 świerków kłujących i 35 sosen czarnych już rośnie przy pętli autobusowej. Zostały zasadzone, by stworzyć tzw. „zielony ekran”, sfinansowany pieniędzmi z budżetu Rady Dzielnicy X.

Kolejnym elementem wzbogacania terenów zielonych na Klinach jest rekultywacja boiska trawiastego w Parku Maćka i Doroty oraz 2 placyków do gry za pętlą autobusową. Wkrótce będą wykonane nowe kompozycje kwiatowe na poletkach przy drodze do os. Mieczykowa.

Terenów spacerowych nigdy za wiele. Dlatego Rada Dzielnicy che utworzyć kolejny nowy mini park. Planowane jest zagospodarowanie fragmentu lasku przy nowym placu zabaw (na obszarze pomiędzy placem zabaw, a ul. Krygowskiego). Płynie tamtędy strumyk, który zostanie uwypuklony i stworzona tam ścieżka oraz ustawione ławki.

W roku bieżącym wykonany zostanie I etap innego nowego Parku przy Forcie 52