Chcemy poszerzyć ul. Forteczną

19 grudnia 2017

Ulica Forteczna, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zagaje do ul. Zakopiańskiej, to drogowe wąskie gardło Klinów.

Obecnie wykonywany jest projekt przebudowy, a na całą inwestycję zostały pozyskane pieniądze z budżetu miasta – 3 mln zł. Przed rozpoczęciem prac budowlanych, konieczne będzie kupienie działek od prywatnych właścicieli, aby poszerzyć obecny bardzo wąski pas drogowy.

Projekt modernizacji ul. Fortecznej przewiduje zbudowanie jezdni o szerokości od 5,5 m do 6 metrów oraz obustronnych chodników o szerokości 2 metrów. Droga będzie oświetlona i utworzone będą 3 przejścia dla pieszych (m.in. w rejonie tamtejszego fortu Łapianka). Autorem projektu jest firma RKARCH Pracownia Projektowa Karolina Rechnio z Tychów.

W 2018 r. zaplanowane jest zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej (ZRID), co umożliwi wykupienie działek koniecznych do poszerzenia ulicy. Prace budowlane mają być rozpoczęte w roku 2019.