Budowa szkoły na Klinach – trwa przygotowanie terenu

13 marca 2018

Usuwane są chaszcze oraz dokonywane są pomiary geodezyjne na działce, na której wybudowana zostanie szkoła. W najbliższych tygodniach wykonane zostaną też odwierty geologiczne konieczne do prac projektowych. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie koncepcji architektonicznej (wstępnego projektu).

Wybudowane będą osobne budynki szkoły podstawowej oraz przedszkola. To dobre rozwiązanie, gdyż zapobiegnie ściskowi uczniów i zwiększy ilość miejsc dla przedszkolaków. Ponadto umożliwi utworzenie ogólnodostępnej biblioteki osiedlowej w budynku szkoły.

Bardzo ważne, iż są zabezpieczone pieniądze na budowę szkoły. Będzie to największa inwestycja na Klinach – całkowity koszt wyniesie 20 mln zł.

Przy nowej szkole mają się znajdować plac zabaw, hala sportowa oraz boisko. Przedszkole ma posiadać kuchnię (która będzie obsługiwać również szkołę) i osobny plac zabaw. Przy obiekcie będą usytuowane miejsca postojowe.

Obiekt powstanie na obecnych łąkach pomiędzy pętlą autobusową przy ul. Bartla, a kościołem przy ul. Bpa Albina Małysiaka. Pieniądze pozyskane z budżetu miasta są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021.  Osobne budynki szkoły i przedszkola będą niższe niż byłby jeden budynek mieszczący obie te placówki. Dzięki temu, będą lepiej wkomponowane w charakter naszego osiedla.

Obecnie, oprócz przygotowywania terenu pod budowę, trwają formalności mające na celu uzyskanie zgody na orurowanie cieku wodnego przebiegającego przez działkę, na której ma powstać szkoła. Jest to konieczne, by zyskać miejsce na wybudowanie infrastruktury szkolnej (boiska, placów zabaw, miejsc postojowych). Trwa również opracowywanie ogłoszenia przetargu na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego nowej szkoły. Jest to dokument, na którym opierać się będzie projekt budowlany szkoły. Po jego sporządzeniu, czeka nas drugi przetarg: na wykonanie projektu i prac budowlanych.

Po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę szkoły, zostaną rozpoczęte prace budowlane (prawdopodobnie w II połowie 2018 r.). Zakończenie budowy jest zaplanowane na rok 2021.